Projekty unijne

  • Projekty unijne

    Projekty unijne w Polsce

    W zestawieniu beneficjentów korzystających najbardziej obficie z funduszy unijnych, nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce. W Polskę wspólnota naprawdę dużo lokuje swych budżetowych środków, a to wynika z rozmaitych projektów unijnych, jakie są w naszych granicach od lat systematycznie…