Skład Parlamentu europejskiego

Na chwilę obecną w Parlamencie Europejskim jest ponad 750 deputowanych, a więc europosłów, którzy wchodzą w skład organizacji stojącej na czele Wspólnoty jakiej podwaliny zostały ustanowione już w 1952 roku, na mocy Traktatów Paryskich.

Deputowani ? zasady
Każdy z europosłów współtworzących Parlament Europejski dysponuje mandatem wolnym. Wybierany w ogólnokrajowych wyborach, które mają charakter bezpośredni, zyskuje Dentysta Nowy Tomyśl prawo do pełnienia pięcioletniej kadencji. W Polsce popularne jest określenie parlamentarzysta, które odnoszone jest właśnie do deputowanych. Nie jest jednakże formalnym terminem ani to pojęcie, ani często utrwalane w języku potocznym europoseł czy eurodeputowany. Oficjalnie mówi się poseł do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli mowa z kolei o terminologii obowiązującej względem wybieranych do Parlamentu unijnego Cukrzyca Kraków w Wielkiej Brytanii, to jest to pojęcie członek Parlamentu Europejskiego, czyli Member od the European Parliament, to jest skrótowo MEP. Francuskie określenie to z kolei deputowany europejski, a więc un depute europeen.

Przeprowadzanie wyborów
Detale na temat organizacji wyborów są uzależnione już konkretnie od poszczególnych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Niemniej jednak jest zasada wspólnego terminu ich przeprowadzania. W naszym kraju na ten temat mówią przepisy prawne ujęte w Kodeksie wyborczym. Podczas gdy u nas jest to cały dokument, w przypadku chociażby Finlandii całość zagadnienia regulowana zostaje na mocy pojedynczej ustawy. Warto dodać, że w każdym z państw jest obowiązek przeprowadzania głosowania tajnego i powszechnego, a także bezpośredniego.