Home

Za siedzibę główną Parlamentu Europejskiego uznaje się Brukselę, jednak oficjalną jego placówką jest Strasburg. To tam w większości organizowane są wszelkie biznesowe spotkania formalne, a także w tym miejsce znajdują się biura poselskie. wyposażenie sklepów W konsekwencji tego to właśnie w Belgii regularnie mają miejsce obrady parlamentu, w których uczestniczą europosłowie. Dodatkowo, Bruksela jest punktem usytuowania władz klubowych. To miejsce zbierania się komisji parlamentarnych. Generalny sekretariat ulokowany jest z kolei w Luksemburgu. Jest tam również częściowo zaplecze techniczne, a jak i biblioteka parlamentarna.

Parlament Europejski obraduje w Brukseli, która nie stanowi oficjalnej siedziby organizacji, ale jest to jego nieformalna placówka. Parlamentarzyści zwani posłami do Parlamentu Europejskiego są wybierani w swych własnych krajach, które są państwami członkowskimi. W związku z tym, nie powinno dziwić, iż w każdym poszczególnym kraju zasady wyboru są nieco inne.