Fundusze unijne

a fundusze unijne składają się: fundusze strukturalne i fundusze spójności, które to stanowią instrumenty finansowe utworzone w celu realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich celem jest zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie dochodów, majątku i możliwości mieszkańców krajów członkowskich UE. Biedniejsze regiony Europy dobry adwokat konin otrzymują największe wsparcie, ale wszystkie europejskie regiony kwalifikują się do finansowania w ramach polityki różnych funduszy unijnych i programów oferujących dofinansowanie.
Fundusze strukturalne realizowane są na mocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wraz z Funduszem Wspólnej wyposażenie sklepów spożywczych Polityki Rolnej (WPR), fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, stanowią znaczną większość funduszy unijnych, a tym samym większość wszystkich wydatków Unii Europejskiej.
Oprócz środków wykorzystywanych w ramach polityki spójności, istnieją także inne środki, które mają potencjał, aby przyczynić się do rozwoju regionalnego.