Dzieje rozwoju Parlamentu europejskiego

Najważniejsze forum myśli politycznej na skalę ogólnoeuropejską to Parlament Europejski ? nadrzędny organ dowodzący Unii Europejskiej. Jego siedzibą jest Strasburg, ale kluczowe działania i decyzje przeprowadzane są na obszarze Brukseli. Sprawdź, czym w rzeczywistości zajmuje się ten organ. Szczegóły poniżej.

Historia
Pierwsze spotkania Europejczyków planujących utworzenie organizacji na skalę międzynarodową wiążą się już z rokiem 1952. To właśnie wtedy miały miejsce Traktaty paryskie, na podstawie których stworzona została Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Pięć lat później zaś doszło do podpisania Traktatów rzymskich, a konsekwencją tego stało się niebawem przemienienie wszystkich zgromadzeń we Wspólnotę Europejską. Jeżeli natomiast mowa o nazewnictwie Parlament Europejski, to wiąże się ono z 1962 rokiem. Najpierw praktykowano zasadę, że deputowanych typowano poprzez parlamenty uczestniczących w Unii krajów.

Pierwsze wybory bezpośrednie
Za datę pierwszych bezpośrednich wyborów uznaje się rok 1979, kiedy to miało miejsce pierwsze typowanie kandydatów do Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem bezpośredniego głosowania odbywającego się w poszczególnych krajach członkowskich całej organizacji. Nie było zaś wówczas jednej, wspólnej, ściśle określonej ordynacji wyborczej, bowiem każde z członkowskich państw posiadało indywidualne zasady ustalone co do zliczania głosów. Niemniej jednak wspólna była dla całej Wspólnoty data organizacji wyborów. Zawsze musiał być to dokładnie ten sam termin. W pierwotnej swojej postaci Parlament Europejski stanowił charakterystyczną formę konsultacyjnego instrumentu, jaki nie przypominał w niczym organu dysponującego jakąś władzą i zarządzającego. Do tych modyfikacji dochodziło bowiem na przestrzeni czasu.