Obywatelstwo Unii Europejskiej

Pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej są prawne powiązania, które jednocześnie nakładają na jednostkę dane zobowiązania, ale także i pozwalają na to, żeby korzystać z szeregu korzyści i praw. W konsekwencji tego mowa o obywatelstwie UE. Na czym ono polega w praktyce i teorii?

Zgodnie z ustaleniami traktatowymi
O obywatelstwie Unii Europejskiej mówi artykuł 9 Traktatu o Unii Europejskiej, na podstawie adwokat i radca prawny konin którego wszystkie osoby, które stanowią obywateli państw członkowskich, są jednocześnie obywatelami UE. Obywatelstwo unijne cechuje się charakterem dodatkowym, biorąc pod uwagę obywatelstwo narodowe, krajowe. Nie jest to żadna forma zastępcza, czy tym bardziej wymagająca zrzeczenia się swego pierwotnego, głównego obywatelstwa krajowego.

Kompetencje i zakres działania
W sferze kompetencji Unii można mówić o mniejszym zasięgu niż w przypadku zakresu kompetencji Tanie wybielanie Grodzisk Wielkopolski typowych dla krajów członkowskich. Tym samym nie jest dopuszczalne aż tak szerokie nadawanie praw, jak ma to miejsce w wymiarze krajów wspólnoty. Tym samym śmiało można wysunąć wniosek, że prawa obywatelskie UE są większe w swym zakresie niż prawa w krajach członkowskich. Obowiązki, jakie są ujęte w traktatach unijnych są natomiast wiążące dla obywateli wspólnoty. Mówi o tym artykuł 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Pierwsze idee
Pomysł stworzenia wspólnoty mającej charakter międzynarodowy pojawił się już wiele lat temu, a dokładniej datuje się, iż pierwsze wzmianki na temat idei obywatelstwa europejskiego zrodziły się w 1947 roku. Z czasem natomiast zaczęto dyskutować o tym konkretnie, a ostatecznie koncepcja parę dekad opracowana została wprowadzona w życie wraz z traktatem z Maastricht.