Parlament europejski

Ordynacja Parlamentu europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być przeprowadzane w każdym z krajów członkowskich i nie ma jednoznacznych, ściśle określonych zasad ich organizowania. W przypadku poszczególnych państw wspólnoty może być odrębność, jeżeli chodzi o drobiazgowe zasady przeprowadzania wyborów. To już uzależnione jest ściśle od kompetencji danego kraju.

Konkrety w Polsce
W naszym państwie o zasadach organizacji wyborów deputowanych do Parlamentu Europejskiego, a więc mówiąc potocznie- wyborze europarlamentarzystów, przesądza oddzielny dokument prawny, jakim jest ustawa Kodeks wyborczy. Ogólnie rzecz biorąc, aby zorganizować wybory do Parlamentu, potrzebne okazuje się przygotowanie tajnych i bezpośrednich wyborów, jakie mają mieć charakter powszechny. System wyborczy musi zaś zostać stworzony w oparciu o zasadę proporcjonalności. Dopuszcza się także obowiązywanie klauzuli zaporowej, czyli inaczej progu wyborczego. adwokat w koninie Nie powinno to jednak przekraczać pięciu procent. W przypadku głosowania w Szwecji próg ten ustalono na poziomie czterech procent, w Wielkiej Brytanii zupełnie tego progu wyborczego się nie uznaje.

Podział mandatów
Mandaty są dzielone na poszczególne kraje członkowskie przynależne do Unii. Jeżeli chodzi natomiast o liczbę posłów w całej instytucji parlamentarnej, w określonych krajach jest ona mniej więcej zbliżona do liczby mieszkańców. Przykładowo w 2004 roku polscy politycy posiadali o kilka mandatów więcej niż miało to miejsce w 2009 roku, kiedy to mandatów było 51. Z czasem natomiast regulacje te unormowano, w związku z tym przywrócono początkowe zarządzenia. Takie zmiany wprowadził między innymi Traktat z Nicei.

Zobacz stronę autora: prawnik odszkodowania warszawa