Parlament europejski

O Parlamencie europejskim

Parlament Europejski obraduje w Brukseli, która nie stanowi oficjalnej siedziby organizacji, ale jest to jego nieformalna placówka. Parlamentarzyści zwani posłami do Parlamentu Europejskiego są wybierani w swych własnych krajach, które są państwami członkowskimi. W związku z tym, nie powinno dziwić, iż w każdym poszczególnym kraju zasady wyboru są nieco inne. Deputowani mogą być wybierani w oparciu o zasadę progu wyborczego, jak na przykład w przypadku polskiego głosowania, bądź glosowanie może się odbywać bez wspomnianego progu, jak w przykładowo Wielkiej Brytanii. Zainteresowany kolejnymi szczegółami na ten temat? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Obradowanie
Wybierani są deputowani na pięć lat kadencji, a to odbywa się w glosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim. Na czele deputowanych staje ich przewodniczący, który reprezentuje swych członków przez Tczew info okres 2,5 letniej kadencji, jaką ma sprawować. Jest on reprezentantem na zewnątrz, ale także stoi na czele obrad parlamentarnych. Jeżeli chodzi o przebieg spotkań europarlamentarzystów, to nie jest to obradowanie w jednym, określonym języku. W zasadzie można mówić o symultanicznym charakterze obrad, a więc o jednoczesnym posługiwaniu się paroma językami jakie obowiązują w unii. Poza tym, warto widzieć, iż każdy poseł ma prawo do wypowiadania się w swoim własnym języku urzędowym Unii Europejskiej, natomiast to, co w danym momencie mówi zostaje przetłumaczone na bieżąco na języki pozostałe. Podobnie jak i wypowiedzi pojedyncze, tak samo i obrady są tłumaczone na wszystkie języki wspólnoty. Dopuszczalne jest także bierne uczestnictwo we wszelkich posiedzeniach.