Dzieje rozwoju Parlamentu europejskiego

http://projekty-sklepow.pl/projekty/sklepy-spozywcze/
Najważniejsze forum myśli politycznej na skalę ogólnoeuropejską to Parlament Europejski ? nadrzędny organ dowodzący Unii Europejskiej. Jego siedzibą jest Strasburg, ale kluczowe działania i decyzje przeprowadzane są na obszarze Brukseli. Sprawdź, czym w rzeczywistości zajmuje się ten organ. Szczegóły poniżej.

Historia
Pierwsze spotkania Europejczyków planujących utworzenie organizacji na skalę międzynarodową wiążą się już z rokiem 1952. To właśnie wtedy miały miejsce Traktaty paryskie, na podstawie których stworzona została Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Pięć lat później zaś doszło do podpisania Traktatów rzymskich, a konsekwencją tego stało się niebawem przemienienie wszystkich zgromadzeń we Wspólnotę Europejską. Jeżeli natomiast mowa o nazewnictwie Parlament Europejski, to wiąże się ono z 1962 rokiem. Najpierw praktykowano zasadę, że deputowanych typowano poprzez parlamenty uczestniczących w Unii krajów.
info Rumia
Pierwsze wybory bezpośrednie
Za datę pierwszych bezpośrednich wyborów uznaje się rok 1979, kiedy to miało miejsce pierwsze typowanie kandydatów do Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem bezpośredniego głosowania odbywającego się w poszczególnych krajach członkowskich całej organizacji. Nie było zaś wówczas jednej, wspólnej, ściśle określonej ordynacji wyborczej, bowiem każde z członkowskich państw posiadało indywidualne zasady ustalone co do zliczania głosów. Niemniej jednak wspólna była dla całej Wspólnoty data organizacji wyborów. Zawsze musiał być to dokładnie ten sam termin. W pierwotnej swojej postaci Parlament Europejski stanowił charakterystyczną formę konsultacyjnego instrumentu, jaki nie przypominał w niczym organu dysponującego jakąś władzą i zarządzającego. Do tych modyfikacji dochodziło bowiem na przestrzeni czasu.
http://linuxpl.com/certyfikaty-ssl/